Presskonferenser & Ceremonier

Presskonferenser & Ceremonier

SM-Rubrik-1

 

Blomstercermoni för respektive klass sker direkt efter sista målgång (på Örebro skidstadion)

Presskonferenser med medaljörerna arrangeras efter de respektive loppen. Presskonferenserna äger rum omgående efter blomsterceremoni på arenan. Från att blomsterceremonin slutar och fram till dess att presskonferensen börjar, kan man räkna med att det går cirka tio minuter.

Presskonferenserna äger rum i mediecentret, lokal ”Björnen 2” som är beläget i samma byggnad som Ånnabodas restaurang. Aktuell information om presskonferenserna respektive dag kommer att anslås i mediecentret.