Om SM-veckan

Om SM-veckan

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag.

Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige.

SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 70 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). Genom SM-veckan är förhoppningen att få ett ökat intresset för svenska mästerskapen och samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och framför TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka.

Värdstad för 2015 års vinter SM-vecka är Örebro.

Följ SM-veckan på SVT och SVT play. Du kan också följa SM-veckans alla aktiviteter på Facebook och Twitter. (@smveckan och #smveckan)