PM

PM

Klicka på länken nedan för att öppna PM i Pdf-format.

PM SM 2015

 

SM-Rubrik-1

PM

Observera att detta PM innehåller all information för samtliga tävlingsdagar.

Arrangör av Skid-SM 2015
Örebro Skidallians

Tävlingsprogram

lista
Ovanstående tider kan komma att justeras, för att anpassas till SVTs sändningstider.

I samband med distansloppen under lördagen den 31 januari avgörs även den sjätte deltävlingen i säsongens Intersport Cup.

U23 SM
Samtliga individuella tävlingar har U23 status och mästerskapsmedaljer utdelas.

Lagtävling
Lagtävling sker i Skiathlon och Individuell 10/15 km där de tre främsta resultaten per klubb räknas ihop och SM-lagmedaljer utdelas till de tre främsta lagen.

Ackreditering
Ledare och aktiva skall hämta ackrediteringskort i tävlingsexpedition. Ackrediteringen gäller för stadionområdet. För tävlande gäller nummerlapp på stadion/banor.

Banor och spår
Bankartor och spårprofiler finns på hemsidan www.skidsm2015.se. Testspår finns i anslutning till vallabyn. All åkning under uppvärmning och testning skall ske i åkriktningen. Ingen testning eller uppvärmning får ske i tävlingsspåren under pågående tävling.

Träningstider på tävlingsbanorna
Banorna är öppna för träning vid följande tider:

 • Tisdag 27 januari         14.00-18.00
 • Onsdag 28 januari      16.00-18.00
 • Fredag 30 januari       18.00-20.00
 • Lördag 31 januari        18.00-20.00

Tänk på att många aktiviteter äger rum på skidstadion/banorna samt i närområdet under SM-veckans alla dagar. Vänligen respektera och visa hänsyn för dessa.

Delar av tävlingsbanan saknar belysning, varför pannlampa är att rekommendera.

Tävlingsexpedition
Ånnaboda-stugan, Örebro Skidstadion, se områdeskarta.

Öppettider:

 • Tisdag 27 januari         15.00-19.00
 • Onsdag 28 januari      08.00-17.00
 • Torsdag 29 januari     08.00-16.00
 • Lördag 31 januari        07.00-16.00
 • Söndag 1 februari      07.00-15.00

Start
För att komma till start skall de tävlande följa anvisningarna. Endast tävlande och ackrediterade klubbledare tillåts att vistas inom startområdet.

Nummerlappar/-västar
Hämtas föreningsvis på tävlingsexpeditionen (öppettider enligt ovan). För att få ut sin nummerlapp krävs att anmälningsavgiften är betald, se Inbjudan.

Åkare behåller sina nummervästar i alla tävlingar, undantaget lördagens distanslopp. Vid tävlingarna skiathlon, stafett (sista sträckan) och sprintfinaler skall bennummerlapp användas. Bennummerlapp skall fästas på vänster ben. (Detta kan med fördel göras inomhus för att klistret skall fästa).

Strykningar skall lämnas skriftligen till tävlingsexpeditionen.

Transpondrar/chip
Personliga transpondrar/chip skall användas vid samtliga tävlingar. Åkare som saknar personlig transponder/chip kan hyra detta på tävlingsexpeditionen, 150 kr/dag.

Då samtliga tävlingar kommer att sändas i SVT kommer extra transpondrar/chip att användas vid alla tävlingar, utom vid sprintkvalet. Innan start monterar arrangören ett extra chip på den tävlandes vänstra ben, på plats i startområdet. OBS! Var ute i god tid!

Lagledarmöten

 • Skiathlon: tisdag 27 januari                 19.00
 • Stafett: onsdag 28 januari                   17.00
 • Distans: fredag 30 januari                    17.00
 • Sprint: lördag 31 januari                       17.00

Samtliga lagledarmöten hålls i konferensrum Älgen, Ånnaboda, se områdeskarta.
OBS! Det är ytterst viktigt att minst en ledare från varje klubb närvarar vid dessa möten.

Start- och resultatlistor
Startlistor och resultatlistor anslås på anslagstavla vid målområdet. Finns även på tävlingsexpeditionen samt på www.skidsm2015.se.

Dryck och överdragskläder
Vatten serveras efter målgång samtliga dagar samt på banan på onsdagens Skiathlon.
Klubbarna anvisas lämpliga platser för langning efter banan.

Överdragskläder lämnas i startområdet och transporteras till målet av arrangören. Vid sprint ansvarar inte arrangören för transport av överdragskläder från start till mål, utan detta är ledarnas/åkarnas ansvar.

”Blomsterceremonier”
Direkt efter avslutad klass på Örebro Skidstadion, placering 1-3. Efter avslutad ceremoni hålls en presskonferens i presscentret, konferensrum Björnen, Ånnaboda.

Prisutdelningar
Se PM för respektive tävlingsdag för närmare information.

Presscenter
Konferensrum Björnen, Ånnaboda, se områdeskarta.

Invigning
Onsdag 28 januari, kl. 10.45, Örebro Skidstadion, Ånnaboda.

Sjukvård
Tävlingsläkare Mats Björeman och Ulf Nordström, tjänstgör under tävlingsdagarna.

Kontakt tas genom närmaste funktionär med kommunikationsradio eller direkt vid sjukvårdsrum som finns i anslutning till omklädningsrummen, se områdeskarta.

Väder och temperatur
Anslås på anslagstavla vid tävlingsexpeditionen, vallabyn samt på www.skidsm2015.se.

Omklädning/Dusch
Omklädningsrum i direkt anslutning till målområdet, se områdeskarta.

Parkering
Anvisade parkeringar för aktiva och ledare finns ca 500 m från Örebro Skidstadion. Det finns möjlighet att köra upp och lasta av vid vallabyn men ingen parkering får ske där.

Försäljning/Service
Restaurangtält samt försäljningsställen för enklare mat finns på stadionområdet.

Tävlingsregler
Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller.

Jury

Tävlingsledare: Robert Erixon
TD: Annika Dahlman
Bitr. TD: Per Lindberg


Kontaktpersoner

Tävlingsledare: Robert Erixon 070-351 47 52 erixon.robert@telia.com
Tävlingssekreterare: Torun Pahlm 070-293 62 14 kansli@orebroskidallians.se
Banchef: Pär Dudal 073-270 63 06 par.dudal@se.atlascopco.com

 

Områdeskarta
Nedan finns områdeskarta över skidstadion. Denna finns i utskriftsvänligt pdf-format här.

Ånnaboda Skidstadion, områdeskarta PM ver 1.2 (utan ram)

PM Skiathlon onsdag 28 januari

Tävlingsform
Damer Skiathlon K/F 15 km.
Herrar Skiathlon K/F 30 km.
Damerna åker 2 x 3.75 km K-stil + 2 x 3.75 km F-stil.
Herrarna åker 4 x 3.75 km K-stil + 4 x 3.75 km F-stil.

Starttider
Damer kl. 11.00.
Herrar kl. 12.20.

Start
Starten sker genom masstart i form av plog med 7 startspår.

Seedning
Startordning seedas utifrån FIS punkter (distanslista 3). Minst antal punkter = startposition 1, osv.

Transpondrar/chip
Personlig transponder och extra transponder används. Sätt den personliga transpondern på höger ben. Den extra transpondern tillhandahålls av arrangören. Funktionärer sätter på den på vänster ben före start och plockar av den efter målgång.

Skidbyte
Skidbytet sker på stadion. Utrustning för Fristil lämnas i god tid i skidbytarboxarna. Direkt efter damernas målgång hämtas de klassiska skidorna för att ge plats åt herrarnas. Herrarna hämtar sina skidor efter avslutat tävling.

Dryck
Vatten serveras på banan och efter målgång.

”Blomsterceremonier”
Direkt efter avslutad klass på Örebro Skidstadion, placering 1-3. Efter avslutad ceremoni hålls presskonferens i presscentret, konferensrum Björnen, Ånnaboda.

Prisutdelningar
Prisutdelningen för onsdagens lopp, sker på torsdag den 29/1 kl.17.30 i SM- byn på Våghustorget i centrala Örebro. SM-medaljer, lagmedaljer och U23-medaljer samt priser till de tio första åkarna per klass.


PM Stafett torsdag 29 januari

Tävlingsform
Herrar Stafett (K) 3 x 10 km.
Damer Stafett (K) 3 x 5 km.
Herrarna åker 3 x 3.3 km per sträcka.
Damerna åker 2 x 2.5 km per sträcka.

Starttider
Herrar kl. 10.00.
Damer kl 11.45.

Start
Starten är masstart i form med 7 startspår.

Anmälningar
Anmälan av stafettlag görs via SSF TA. Observera att anmälan måste göras av din klubbs SSF TA-administratör. Klubbanmälan av stafettlag skall göras senast onsdag 28 januari, kl. 16.00. Namnanmälan av lagets åkare inplacerade på respektive sträcka skall ske senast onsdag 28 januari, kl. 22.00. Även detta sker i SSF TA av din klubbs SSF TA-administratör.

Seedning
Seedning grundad med underlag från SM 2014 samt onsdagens skiathlons lagresultat. Övriga lag inlottas i startfältet.

Transpondrar/chip
Personlig och extra transponder används. Sätt den personliga transpondern på höger ben. Den extra transpondern tillhandahålls av arrangören. Funktionärer sätter den på vänster ben före start och plockar av den efter målgång/växling.

Växling
Växlingsområdet är ca 30 meter långt. Växling sker genom handberöring av nästa åkare.

Dryck
Vatten serveras efter målgång.

”Blomsterceremonier”
Direkt efter avslutad klass på Örebro Skidstadion, placering 1-3.

Prisutdelningar
Prisutdelningen sker kl.17.30 i SM-byn på Våghustorget i centrala Örebro. SM-medaljer samt priser till de tre första lagen per klass.

PM Individuell start 31 januari

Tävlingsform
Herrar Individuell start (F) 15 km (3 x 5 km).
Damer Individuell start (F) 10 km (2 x 5 km).
Genomförs med intervallstart, 30 sekunders mellanrum.

Starttider
Herrar kl. 09.45.
Damer kl 11.45.

Seedning
Enligt Tävlingsregler – specialbestämmelser Bilaga 8.
Vid mästerskap skall 25 % av antalet anmälda seedas. Det seedade fältet delas in i två (2) grupper, A (50 %) och B (50 %). Seedningen börjar alltid med en B-seedad åkare, därefter en A- seedad osv. A-seedade åkare placeras på jämn startminut (underlättar för speaker och publik). Därefter lottas alla med FIS-punkter som startar före de A och B seedade åkarna och därefter lottas alla som ej har FIS-punkter som startar först av alla.

Nummervästar
Samtliga nummervästar skall återlämnas efter målgång.

Transpondrar/chip
Personlig transponder och extra transponder används. Sätt den personliga transpondern på höger ben. Den extra transpondern tillhandahålls av arrangören. Funktionärer sätter den på vänster ben före start och plockar av den efter målgång.

Dryck
Vatten serveras efter målgång.

”Blomsterceremonier”
Direkt efter avslutad klass på Örebro Skidstadion, placering 1-3. Direkt efter avslutad ceremoni hålls presskonferens i presscentret, konferensrum Björnen, Ånnaboda.

Prisutdelningar
Sker vid Örebro Skidstadion, tid meddelas senare. SM-medaljer, lagmedaljer och U23-medaljer samt priser till de tio första åkarna per klass.  I Intersport cup delas 15 pris ut i herrklassen och tio priser i damklassen.


PM Sprint 1 februari

Tävlingsform
Herrar Sprint 1750m (K).
Damer Sprint 1350m (K), varvning.
Herrar Sprint prolog, kvartsfinaler, semifinaler, och A-final i K, (Obs! ingen B-final).
Damer Sprint prolog, kvartsfinaler, semifinaler, och A-final i K, (Obs! Ingen B-final).

Prologen/kval genomförs med intervallstart, 15 sekunders mellanrum. De 30 främsta i prologen går vidare till kvartsfinal.

Starttider
09.30 Sprintprolog, damer och därefter sprintprolog herrar, enligt startlista.
12.03 Kvartsfinaler, damer.
12.29 Kvartsfinaler, herrar.
13.00 Semifinaler, damer.
13.14 Semifinaler, herrar.
13.31 Final, damer.
13.40 Final, herrar.

Seedning
Startordningen i prologen utifrån FIS-punkter (sprintlista 3). Lägst antal punkter startar först, osv.

Nummerlappar/-västar
Efter prologen hämtar kvalificerade till kvartsfinal nya nummervästar samt bennummerlappar på tävlingsexpeditionen. Bennummerlapp skall fästas på vänster ben (detta kan med fördel göras inomhus för att klistret skall fästa).

Transpondrar/chip
Under prologen används endast personliga transpondrar. Under finalheaten används dessutom en extra transponder. Den tillhandahålls och monteras av arrangören på vänster ben. Åkaren ska själv lämna tillbaka den till personal vid målet då han/hon tävlat klart för dagen.

Överdragskläder
Ingen transport av överdragskläder från start till mål av arrangören, utan detta är ledarnas/åkarnas ansvar.

Dryck
Vatten serveras efter målgång.

Serviceområde
I anslutning till målområdet finns ett avgränsat serviceområde för vallning mellan heaten.

Prisutdelningar
Prisutdelning sker på skidstadion i respektive klass, direkt efter avslutade tävlingar. SM-medaljer individuellt och U23-medaljer samt priser till de tio första åkarna per klass.